Úterý:
16:30 – 18:00 – lukostřelba pro děti
18:00 – 19:30 – sebeobrana s holí, šerm
19:30 – 21:00 – lukostřelba pro dospělé

Čtvrtek:
19:00 – 20:30 – sebeobrana, hůl, šerm

Po domluvě je možné zamluvit si osobní trénink lukostřelby v Otvovicích na čísle 605 905 468.


Tréninky probíhají cca od dubna do června a od září do poloviny prosince.
V ostatních měsících jsou vypisovány podle aktuálního počasí (v zimě) a možností trenérů.
Informujte se telefonicky nebo mailem; členové se informují v SuperSaasu.


Ceník tréninků pro členy:
Lukostřelba – 70 Kč
Šerm, zápas, vrhačky – 70 Kč
Tréninky se předplácí ve formě kreditu.

Ceník tréninků pro veřejnost:
Lukostřelba – 200 Kč
Šerm, zápas, vrhačky – 100 Kč

Ceník pro individuální lukostřelbu:
Pronájem jednoho stavu střelnice – 200 Kč/60 min (za každého střelce)
Instruktor – 200 Kč/60 min (1-6 střelců)
Zapůjčení vybavení – dle domluvy


Členský příspěvek
Platí každý, kdo se chce stát členem spolku a využívat možností tréninků. První členský příspěvek se platí při podání přihlášky; další do konce data předešlého zaplaceného období.

Celoroční (kalendářní rok):
Děti (ZŠ) – 800 Kč
Studenti (do 26 let) – 1000 Kč
Dospělí – 1600 Kč

Pololetní (únor-červen/srpen-leden):
Děti – 520 Kč
Studenti – 650 Kč
Dospělí – 1040 Kč

V případě zakoupení pololetního členství v průběhu roku se platí úměrná částka, zaokrouhlená nahoru na celé měsíce.

Nezaplacením členského příspěvku do dalšího období je členu pozastaveno členství a nemůže se přihlašovat na tréninky.

Souhlas se stanovami
Podmínkou členství je souhlas se stanovami SEBU.

Přivedení nového člena
Za přivedení nového člena, který zaplatí alespoň pololetní členský příspěvek, bude členovi v dalším období odečtena stanovená částka z členského příspěvku:
Dítěti – 100 Kč
Studentovi – 150 Kč
Dospělému –  200 Kč