Tréninky se konají na cvičišti SEBU – Kladno (mapa cvičiště SEBU)

Úterý:             
18:00-20:00 – spojený trénink v prázdninovém režimu


Čtvrtek:         
18:00-20:00 – spojený trénink v prázdninovém režimuTréninky v tomto rozsahu probíhají cca od dubna do června a od září do poloviny prosince. V ostatních měsících jsou vypisovány podle aktuálního počasí (v zimě) a možností trenérů.
Informujte se telefonicky nebo mailem.
Členové vidí vypsané tréninky v registračním systému.
Pravidelných tréninků se mohou zúčastnit všichni členové spolku. Noví zájemci jsou také vítáni.

Placení tréninků
Tréninky se platí dopředu předplacením kreditu do registračního systému.
Kredit je možno platit hotově na tréninku, nebo bezhotovostně na účet spolku.
Z tohoto kreditu se poté budou odečítat platby za jednotlivé tréninky:
Lukostřelba děti …………………. 30 Kč
Lukostřelba dospělí …………….. 50 Kč
Šerm, zápas, vrhačky ………….. 50 Kč

Ostatní:
Každý nový zájemce o členství v SEBU platí za první trénink  (pokud se bude chtít do tréninku aktivně zapojit) 100 Kč.
Každý, kdo se nebude chtít stát členem spolku a bude se chtít tréninků účastnit, platí za jeden trénink 200 Kč.

Roční členský příspěvek
Musí ho zaplatit každý, kdo se chce stát členem spolku a využívat možnosti tréninků. První členský příspěvek se platí při podání přihlášky a každý další do konce data předešlého zaplaceného období.

Děti (od 1. do 9. třídy ZŠ) ………………………………………….. 800 Kč
Studenti (od započetí studia do ukončení studia max. 26 let) … 1000 Kč
Dospělí ………………………………………………………………. 1600 Kč

Přípěvky je možné hradit také pololetně, a to 65 % z roční částky:
Děti ……………………………………………………………………. 520 Kč
Studenti ………………………………………………………………. 650 Kč
Dospělí ……………………………………………………………….. 1040 Kč

Pololetní částky platí na období od února do července nebo od srpna do ledna.
V případě žádosti o členství v průběhu roku se platí částka úměrná zbývajícímu počtu měsíců v daném období (buď rok nebo půl roku), zaokrouhleno nahoru na celé měsíce.
Pokud se například přihlásí nový dospělý člen 2½ měsíce před koncem období, zaplatí buď 520 Kč za 3 měsíce (1040 × 3/6), nebo 1200 Kč za 9 měsíců (1600 × 9/12).
Nezaplacením členského příspěvku do dalšího období je členu pozastaveno členství a nemůže se přihlašovat na tréninky.

Souhlas se stanovami
Podmínkou členství je souhlas se stanovami SEBU.

Přivedení nového člena
Za přivedení nového člena, který zaplatí alespoň pololetní členský příspěvek, bude členovi v dalším období odečtena stanovená částka z členského příspěvku:
Dítěti ………………………………………. 100 Kč
Studentovi ………………………………… 150 Kč
Dospělému ………………………………..  200 Kč