Milan Babuka

Rok narození: 1959
Členem spolku od roku: 1992
Dosažený titul: mistr – učitel
Působnost: kondotiér spolku, organizační činnost, tvorba metodik a standardů bojových technik, vedení všech druhů tréninků

Prezentuje a utváří spolek už od jeho vzniku. Věnuje se svým žákům a zdokonaluje své umění boje. Učitel a mistr evropských bojových umění s dlouhodobou praxí. Vyučuje reálné bojové umění se zbraní i beze zbraně. Bojové techniky používané v historii Evropy jsou převedeny do podoby srozumitelné a použitelné současnými uživateli. Nezanedbatelnou část jeho umění tvoří i lukostřelecké dovednosti. Ovládá jednotlivé specializace širokého spektra zbraní a jejich vzájemné konfrontace. Těší se na každého nového žáka.