Co SEBU nabízí:

Sebeobrana s holí

Moderní sebeobrana s holí, neustále doplňovaná o poznatky a inspirace z celého světa, založená na mnohaleté praxi ze široké škály chladných zbraní.

Lukostřelba

Učíme instinktivní lukostřelbu. Žádná mířidla, jen kvalitní dřevěný luk a spousta zkušeností, o které se rádi podělíme.

Učíme děti i dospělé

Šerm a vrhací zbraně

Na co pomyslíte, to nejspíš taky umíme: vrhací nože, házení sekyrou, píky, tesáky, kúsy, kopí, meče jednoruční, dlouhé, dvouruční, gladiátorské,...

Spolek evropských bojových umění byl založen v roce 1993. Základní myšlenkou je přenést umění našich předků do současné doby. Spolek obnovuje a oživuje evropské způsoby boje a výcviku od raného období do 19. století včetně a dále je rozvíjí. Kromě toho pořádá semináře, exhibiční akce, soutěže a letní dětský tábor.


Ideálem spolku je vychovat všestranného bojovníka, který ovládá co nejvíce z vyučovaného umění. Pokročilí členové vyučují ve svém volném čase nováčky. Spolek svým členům nabízí téměř rodinné zázemí, sportovní a duševní vyžití, a především kontakt s dalšími podobně smýšlejícími lidmi.

Řídíme se kodexem bojovníka.


Cvičiště spolku se nachází u kladenského zimního stadionu. Je zde vhodné zázemí pro výuku všech druhů boje, máme tu i kuchyňku a sociální zařízení. Zdejší prostor využíváme i pro posezení u ohně a kulturní akce.

Vedení spolku:

Milan Babuka

Milan Babuka

Kondotiér (mistr)

Prezentuje a utváří spolek už od jeho vzniku. Učitel a mistr evropských bojových umění s dlouhodobou praxí. Vyučuje reálné bojové umění se zbraní i beze zbraně. Bojové techniky používané v historii Evropy jsou převedeny do podoby srozumitelné a použitelné v současné době. Ovládá jednotlivé specializace širokého spektra zbraní a jejich vzájemné konfrontace.

Dan Lev

Pobočník

Jako jeden z nejstarších členů spolku je nedílnou součástí jeho fungování. V rámci spolku se věnuje všem druhům zbraním, od šermu rapírem, jednoručním i jedenapůlručním mečem, holí, píkou či boje beze zbraně, střelbě lukem i kuší a vrhání nožem a sekerou.