Spolek evropských bojových umění byl založen v roce 1993. Základní myšlenkou je přenést umění našich předků do současné doby. Spolek obnovuje a oživuje evropské způsoby boje a výcviku od raného období do 19. století včetně a dále je rozvíjí. Kromě toho pořádá semináře, exhibiční akce, soutěže a letní dětský tábor.

Ideálem spolku je vychovat všestranného bojovníka, který ovládá co nejvíce z vyučovaného umění. Pokročilí členové vyučují ve svém volném čase nováčky. Spolek svým členům nabízí téměř rodinné zázemí, sportovní a duševní vyžití, a především kontakt s dalšími podobně smýšlejícími lidmi.

Cvičiště spolku se nachází u kladenského zimního stadionu. Je zde vhodné zázemí pro výuku všech druhů boje, máme tu i kuchyňku a sociální zařízení. Zdejší prostor využíváme i pro posezení u ohně a kulturní akce.