Jako každý rok  i letošek zahájíme tradiční jarní brigádou spojenou s následným opékáním buřtů. Sejdeme se 20. 3. 2022 v 9,00 hod. na cvičišti a do 15,00 hod se budeme snažit uklidit cvičiště po zimě, odstranit větve po vichřicích a  připravíme vše, aby se nám dobře trénovalo. Po brigádě si můžeme posedět u ohně, zazpívat si a upéct si něco dobrého.